energy-guard

Groen spektakel op het dak van Bosch Car Service Thomson

Drie dagen lang, zeven man sterk, zestien rollen wortelwerend en waterbergend onderdoek, 132 dubbele isolatieplaten, acht pallets tot de bovenrand gevuld met rollen vetplantjes en tweeënveertig kuub voedingsbodem door een enorme vrachtwagen, op het dak uitgespuugd. Energy Guards heeft weer een hele bijzondere klus geklaard.

Unieke manier van daken isoleren

Energy Guards heeft in samenwerking met Sempergreen (leverancier van sedum) en Jackodur (leverancier van isolatieplaten) een nieuwe manier ontwikkelt om daken te isoleren. Wanneer een dak aan de buitenkant wordt geïsoleerd, worden de XPS-isolatieplaten normaal gesproken bedekt met grind. Deze grindballast zorgt ervoor dat de platen niet verschuiven. Energy Guards heeft bij autobedrijf Thomson vetplantjes (sedummix) in plaats van grindballast op de isolatieplaten geplaatst.

Een groen dak is een unieke manier om uw woning te verduurzamen en om bij te dragen aan een gezonde en mooie leefomgeving. Een groen dak gebruikt 60% van het regenwater waardoor de riolering aanzienlijk minder belast wordt. Planten op een dak vangen fijnstof uit de lucht, nemen CO2 op en zorgen ‘s zomers voor meer koelte in de ruimtes direct onder het groen. Dat kan 5 tot 6 graden schelen. In de winter is het effect omgekeerd en houdt het groendak de warmte binnen. Tenslotte verdubbelt een groen dak de levensduur van uw dakbedekking.

Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van groene en geïsoleerde groene daken.

Ik heb nog vijf jaar als ondernemer om mee te werken aan een betere en duurzame wereld. Ik kies voor de toekomst van mijn kinderen. En ook een beetje voor de financiële voordelen die het op termijn oplevert aldus Joan

De eigenaar van de garage, Joan Nieuwenhuize, verduurzaamde zijn garage in de Bomenbuurt door een groen dak aan te leggen. Dit besluit werd mede genomen om het uitzicht voor naburige woningen te verbeteren en met het oog op een duurzame toekomst voor zijn kinderen. Groene daken helpen wateroverlast te verminderen door hemelwater op te vangen en geleidelijk af te geven, waardoor riolen minder belast worden door hoosbuien en klimaatverandering.

image
image
image